Tokheim Acis, s.r.o.
  deutsch ver.
english ver.
 

O nás

 
Odkazy
o společnosti
politika IMS
Politika QSE
Ochrana osobních údajů – GDPR

Certifikáty

Společnost byla založena pod názvem Kutscha spol. s r.o. podpisem „Společenské smlouvy“ dne 27. června 1991. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 26. srpna 1991. Jediným společníkem firmy byl Fritz Kutscha GmbH, Salzburg, Rakousko.

Dne 20. srpna roku 1996 došlo ke změně obchodního jména společnosti na Raab Karcher, technika čerpacích stanic, s.r.o. a ke změně společníka na Raab Karcher Česká spol. s r.o.

Dne 16. února 1998 došlo ke změně společníka na Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH, Hamburg, Spolková republika Německo.

Dne 16. října 2000 došlo ke změně společníka na společnost Walker CZ, s.r.o.

Dne 21. března 2001 došlo ke změně obchodního jména společnosti na ACIS, Construction and Technology Services, s.r.o.

Dne 28. dubna 2003 došlo k transformaci společníka, tzn. společnosti Walker CZ, s.r.o., na akciovou společnost s novým obchodním jménem společnosti Walker CZ, a.s.

Dne 1. června 2011 došlo ke změně majoritního společníka na Tokheim Holding GmbH, Mnichov, Spolková republika Německo s obchodním podílem 80%.

Dne 1. listopadu 2012 došlo ke změně společníků na Tokheim Holding GmbH, Mnichov, Spolková republika Německo s obchodním podílem 100%.

Dne 1.května 2014 došlo ke změně obchodní firmy na Tokheim Acis, s.r.o.

Přehled činností firmy je specifikován v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3647. Společnost je zaměřena zejména na činnosti v oblasti výstavby a servisu inženýrsko-průmyslových staveb. Hlavními oblastmi jsou výstavba a komplexní servis čerpacích stanic pohonných hmot a jejich souvisejících částí ve střediscích v Praze a Olomouci. Dále defektoskopie a čištění nádrží a jímek ve středisku v Plzni a činnosti Autorizovaného metrologického střediska ve Střelicích u Brna.

Společnost je od roku 2011 součástí mezinárodní skupiny Tokheim. Tokheim dnes působí v 54 zemí světa a zaujímá jednu z vedoucích pozic na trhu výroby technologií čerpacích stanic pohonných hmot a zároveň na trhu poskytování servisních služeb pro čerpací stanice. Společnost splňuje vysoký standard kvality s tím, že naše česká společnost Tokheim Acis udržuje od roku 2001 systém řízení kvality prostřednictvím normy ISO 9001. V roce 2012 byl na základě recertifikačního auditu vystaven kanceláří Burea Veritas Certification současně platný dokument, který osvědčil, že systém řízení kvality ve společnosti byl opět posouzen a shledán ve shodě s požadavky normy ISO 9001:2008.

V roce 2005 byla společnost certifikována dle standardu SCC. Kontrolní seznam pro bezpečnost dodavatelů (SCC) je mezinárodním standardem používaným pro hodnocení a certifikaci systémů řízení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Certifikace SCC prokazuje, že interní dodavatelské procesy byly porovnávány se standardy nejlepších praktik evropského managementu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí a s těmito byly shledány ve shodě. V roce 2011 byla společnost recertifikována na verzi systému SCC**:2006 a v roce 2014 na současnou verzi systému SCC-P:2011. Jedná se o v současné době nejvyšší stupeň normy, specificky zaměřený na dodavatele služeb v petrochemickém průmyslu. V souvislosti s ochranou zdraví zaměstnanců společnosti Tokheim Acis i zaměstnanců a klientů smluvních společností, se společnost dále zavázala dodržovat požadavky normy OHSAS 18001, která je ve společnosti zavedena a certifikována od roku 2005. V roce 2014 se společnost úspěšně recertifikovala na současně platnou verzi OHSAS 18001:2008.

Společnost má dále od roku 2005 zaveden a certifikován systém řízení ochrany životního prostředí ISO 14001, který stanovuje pravidla a definuje odpovědnosti pro nakládání s odpady, ochranu ovzduší, ochranu vod a půdy. V roce 2014 byla společnost úspěšně recertifikována na současně platnou verzi ISO 14001:2004.

Veškeré výše uvedené certifikace jsou vydány pro oblasti:

  • Montáž, servis a opravy čerpacích stanic
  • Generální dodavatel realizace pozemních staveb
  • Správa a údržba budov
  • Montáž, servis a opravy čerpacích stanic a autorizovaná kalibrace související měřicí techniky
  • Čištění a defektoskopie nádrží a jímek