Tokheim Acis, s.r.o.
  deutsch ver.
english ver.
 

Činnosti

 
Odkazy
poradenství
financování
projekční činnost
výstavba ČS a ostatních inv. akcí
servisní služby
ostatní služby

Poradenství

 • poradenství v oblasti výstavby čerpacích stanic a dalších investičních celků
 • vhodnost umístění čerpacích stanic v předpokládané lokalitě
 • navržení velikosti čerpacích stanic (počet výdejních stojanů, velikost nádrží, velikost prodejní plochy, atd.)
 • situační řešení čerpacích stanic
 • doplňkové služby pro čerpací stanice

Financování

 • pomoc při zajištění finančních prostředků na výstavbu čerpací stanice (leasing, spolupráce s petrolejářskými společnostmi, apod.)

Projekční činnost

 • zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (zadání) pro kompletní čerpací stanici i jiné investiční akce (stavební i technologická část)
 • zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (stavební i technologická část)
 • zpracování realizační projektové dokumentace (stavební i technologická část)
 • inženýrská činnost

Výstavba čerpacích stanic a ostatní investiční akce

Zajištění výstavby čerpacích stanic jako generální dodavatel.

V případě dodávky pouze technologické části čerpací stanice - kompletní dodávka pro různé druhy PHM (benzín, nafta, AdBlue, ethanol, bionafta, LPG, CNG, atd.).

Nejběžněji dodávané technologie:

 • nádrže na skladování PHM (jednoplášťové, dvouplášťové, pojezdové, nadzemní, podzemní, apod.)
 • zařízení pro hlídání meziplášťových prostorů nádrží a potrubních rozvodů, zařízení kontinuálního měření hladin nádrží (např. Gardner Denver Thomas / ASF Thomas, Afriso, Gilbarco Veeder Root, Hectronic, SGB, ZPA Ekoreg, DL 4000, OPW Site Sentinel, OPW Petro Vend, ProGauge / Start Italiana, atd.)
 • potrubní rozvody jednoplášťové a dvouplášťové (ocel, bralen, Secon X, UPP, KPS, Flexwell, atd.)
 • tlakové systémy čerpání (např. Red Jacket, FE Petro, atd.)
 • výdejní stojany (všech významných zahraničních i tuzemských výrobců)
 • výdejní stojany AdBlue (všech významných zahraničních i tuzemských výrobců)
 • pokladní a řídicí systémy čerpacích stanic (všech významných zahraničních i tuzemských výrobců)
 • tankovací automaty, terminály pro akceptaci platebních karet, venkovní platební terminály (všech významných zahraničních i tuzemských výrobců)
 • rozvody tlakového vzduchu
 • kompresory, vysavače (všech významných zahraničních i tuzemských výrobců)
 • dodávky elektroinstalací (rozváděče, systémy zálohování UPS, datové kabeláže, napájecí kabeláže, uzemnění)
 • mycí linky (kartáčové, bezkontaktní, portálové, tunelové, apod.)
 • zařízení ručního mytí nebo předmytí vozidel
 • ČOV
 • přestřešení výdejních ploch, výdejních stojanů apod. (včetně podhledů, osvětlení, atik, opláštění, reklamních prvků)
 • pylony, cenové ukazatele / totemy (mechanické, elektronické, led-diodové, apod.)
 • vybavení shopu
 • reklamní a doplňkové předměty

Servisní služby

 • servisní služby provozované 365 dní v roce a 24 hodin denně za podpory centra obsluhy volání (Call Centra), včetně vedení databází čerpacích stanic, jejich zařízení, průběhu odstraňování závad, vedení elektronického archivu dokumentů, apod.
 • servisní služby smluvně zajištěny na více než 750 ČS v celé České republice
 • servis výdejních stojanů Salzkotten, Scheidt&Bachmann, Dresser Wayne Pignone, Nuovo Pignone, Wayne Dresser, Gilbarco, Tokheim, Schlumberger, Nesteri, Tatsuno, Benč, Adast.
 • servis řídicích a pokladních systémů EuroShop/Shop 97/Shop2000 (UNICODE SYSTEMS), Micrelec, Marketer 2000/3000, Huth (ITAS), TMS-10, T14, Spectra, Adast POS, Tokheim
 • servis venkovních platebních terminálů (OPT) a parkovacích automatů (Hectronic, Ratio Elektronik, Tokheim)
 • servis vnitřních platebních terminálů (IPT) pro akceptaci platebních karet
 • servis zařízení pro hlídání meziplášťů nádrží a potrubních rozvodů Gardner Denver Thomas / ASF Thomas, Afriso, Gilbarco Veeder Root, SGB, ZPA Ekoreg, DL 4000, Site Sentinel / Petro Vend (OPW), Fafnir, USTD II, atd.
 • servis zařízení kontinuálního měření hladin Hectronic, Gilbarco Veeder Root, Labko, Site Sentinel / Petro Vend (OPW), Fafnir, USTD II, ProGauge / Start Italiana, atd.
 • servis tlakových systémů výdeje PHM (Red Jacket, FE Petro)
 • servis kompresorů, hustičů pneumatik a vysavačů (Orlík, Agre Kompressoren, Schneider, Šebesta, Metapol, VOP HK, Adast)
 • servis elektroinstalace ČS, venkovního a vnitřního osvětlení, reklamních prvků včetně pylonů, cenových totemů, směrníků, apod.
 • čištění nádrží, ČOV, ORL / lapolů, jímek, apod.
 • defektoskopie nádrží (kontrola technického stavu)
 • doprava nebezpečných odpadů dle ADR
 • těsnostní a tlakové zkoušky nádrží a potrubních rozvodů
 • opravy a úřední ověřování měřidel tlaku v pneumatikách motorových vozidel (manometrů), objemových měřičů a velkoobjemových průtočných měřidel (akreditované metrologické středisko)
 • servis nadzemních plastových nádrží Kingspan

Ostatní služby

 • autorizované měření emisí čerpacích stanic (střední zdroj znečištění)
 • jiskrové zkoušky potrubních rozvodů a nádrží
 • nedestruktivní vyhledávání netěsností potrubních rozvodů (tzv. heliové zkoušky)
 • provádění revizí, měření, kontrol a prohlídek na ČS (např. veškeré elektrorevize, revize tlakových nádob, revize plynových přípojek, revize spalinových cest / komínů, měření spalinových cest, revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů, kontroly technologie dle ČSN 65 0202, kontroly a čištění antidetonačních a antiexplozivních pojistných armatur, atd.)
 • evidence technických dat čerpacích stanic (počty a typy zařízení vč. výrobních čísel, záruční doby, fotodokumentace zařízení, atd.)
 • evidence závad a průběhu jejich odstraňování v databázovém SW
 • vedení elektronického archivu či archivu originálních tištěných dokumentů, vztahujících se k čerpací stanici (evidence termínů a dokumentů veškerých periodických činností jako např. úředního ověřování objemových měřičů, úředního ověřování měřidel tlaku v pneumatikách motorových vozidel (manometrů), čištění a defektoskopie nádrží, tlakových a těsnostních zkoušek, revizí, kontrol, měření a prohlídek)
 • zajištění komplexních služeb v oblasti podnikové metrologie pro externí zákazníky
 • zajištění komplexních služeb nonstop Call Centra pro různé druhy využití externími zákazníky (hlášení a koordinace odstraňování závad, helpdesk formou zákaznické podpory, blokace kreditních karet, atp.)
 • údržba a rekonstrukce (drobné opravy, částečné i celkové rekonstrukce, čištění, mytí, apod.), tzv. stavební servis
 • dodávka a montáž olejových hospodářství (odsávačky a plničky oleje, odkapávací vany, ruční pumpy, apod.), záložních palivových zdrojů, apod.
 • dodávky, servis a údržba čerpacích stanic LPG/CNG